Zintegrowane panele dotykowe

Zintegrowane panele dotykowe | Jak to działa

Panel dotykowy (touch screen) składa się z trzech warstw konstrukcyjnych. Zewnętrzne z nich to jednostronnie przewodzące warstwy ITO ułożone przewodzącymi powierzchniami do siebie. Rolę przekładki (środkowej warstwy izolacyjnej) pełnią mikroskopijne kropki (0.035mm) zapobiegające samoczynnemu kontaktowi przewodzących powierzchni. Górna warstwa jest folią ITO, dolna wykonana jest ze szkła ITO (lub folii ITO). Dotyk powoduje zamknięcie obwodu pomiędzy przewodzącymi powierzchniami ITO. W momencie zwarcia kontroler rejestruje zmianę przyłożonego napięcia i w zależności od jego wartości, przekazuje do systemu informacje o współrzędnych miejsca dotyku. Następuje przyporządkowanie miejsca kontaktu do aktualnie wyświetlanej (w danym miejscu) funkcji na ekranie i reakcja urządzenia na działanie użytkownika.